autopesula ülespanemine samm-sammult

Asukoha leidmine

Iseteenindusega autopesula ehituseks valitud krunt peab vastama kahele põhisele kriteeriumile: see peab olema atraktiivse asukohaga ning seal peab olema ehituseks piisavalt ruumi.

Atraktiivne asukoht

Kontaktivaba autopesula ehitamiseks sobiv krunt peab vastama võimalikult paljudele järgmistest tingimustest:

  • asukoht suurte inimhulkade lähedal, nagu kesklinn, elamupiirkond, elamukvartalid, üle 5000 elanikuga linnad;
  • asukoht peab olema suurte tänavate ja teede läheduses, ristmikul, ringristmikul, atraktiivsust tõstvate objektide, nagu tanklad, kaubanduskeskused, supermarketid, poed, diagnostikakeskused jne, läheduses;
  • objekt peab olema nähtav;
  • lihtne ligipääs, võimalus pöörata nii paremale kui ka vasakule;
  • sobiv krundi pindala, et autopesula oleks võimalik paigutada nii, et jääb ka võimalus läbisõiduks, mis suurendab mugavust.

Piisavalt ruumi

Järgnev tabel annab ülevaate iseteenindusega autopesula ehitamiseks minimaalselt vaja olevast pindalast vastavalt stendide ja tolmuimejate arvule.

Autopesula tüüpObjekti pindalaKrundi suurus koos ligipääsuga
Kaks stendi 60 m2 270 m2
Kolm stendi 90 m2 360 m2
Neli stendi 120 m2 450 m2
Neli stendi - konteiner
150 m2 540 m2
Viis stendi 150 m2 540 m2
Viis stendi - konteiner
180 m2 630 m2
Kuus stendi 180 m2 630 m2
Kuus stendi - konteiner
210 m2 720 m2
Kaheksa stendi 240 m2 810 m2

Lisaks on võimalus paigaldada tolmuimeja. Meie hinnangute kohaselt on auto sisemuse puhastamiseks vajalik pindala 20 m2. Seega vajate iga tolmuimeja jaoks 20 m2 ja lisaks piisavalt ruumi ligipääsuks.

Ostu- või rendilepingu allkirjastamine

Investeeringut puutevabasse autopesulasse on võimalik realiseerida ostetud või renditava maa alusel. Kuid lepingu sõlmimisel tasub silmas pidada, et autopesula ehitamiseks on tarvis sõlmida kokkulepped vastava ametiga või linnaplaneerimise osakonnaga. Seega sõlmime maa omanikuga tingimusklauslitega ostu- või rendilepingu, mis jõustub ainult pärast tsoneeringu saamist või pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et krundi üldplaneering lubab sellist autopesulat ehitada.

Rendilepingu kestus

Rendilepingu sõlmimine tasub ära kõige pikema võimaliku perioodi peale, mis võimaldab ohutult tegutseda ning saada kasu objekti kasvavast populaarsusest. Seda tüüpi lepingud sõlmitakse tavaliselt viieks kuni kahekümneks aastaks.

Kes hoolitseb asjaajamise eest?

Edasiseks asjaajamiseks on kaks võimalust. Te võite palgata arhitekti, kes kõik ära korraldab, või võite vajalikud toimingud ise sooritada ning lasta arhitektil ainult vajalikud kohandused teha. Käesolevas juhendis räägime täpsemalt, mida saate ise ära teha ning milleks oleks tarvis arhitekti abi. Kui olete otsustanud arhitektiga lepingu sõlmida, määrake kindlaks ka ajakava, et kaitsta end liigsete viivituste eest investeerimisel.

Kas saame autopesula krundile üles panna?

Tsoneerimine või maakasutuse arenguplaan. Nagu ka eelnevalt mainitud, on selleks, et mingis piirkonnas iseteenindusega autopesula avada, kõigepealt vaja vastavate asutuste – omavalitsuse – luba. Kui krundi kohta on olemas kohalik arenguplaan, tehakse planeerimislubade otsused selle plaani alusel. See on kõige soodsam olukord ning otsus tehakse suhteliselt lühikese aja jooksul. Kui piirkonna kohta ei ole kehtestatud kohalikku arenguplaani, muutub olukord palju keerulisemaks, sest tuleb taotleda hoonestustingimusi.

Ehitusluba

Kui teile on antud kõik seda tüüpi investeeringuks vajalikud ehitus- või arenguplaanide joonised, saab arhitekt alustada ehituslubadeks vajalike dokumentide koostamist. Dokumentide hulka peavad kuuluma vee- ja kanalisatsiooni, elektri-, gaasi- või õliühenduste projektid. Lisaks peate koostama maakasutusplaani. Olenevalt omavalituse nõuetest võib olla tarvis koostada keskkonnamõjude aruanne. Samuti tuleb vastavate tarnijatega allkirjastada kommunaalteenuste tingimused. Pärast ehitusloa taotluse esitamist on ametil üks kuu aega sellega tegelemiseks. Kui vajate taotluse täitmiseks aega, võib seda perioodi pikendada kahe kuuni. Pärast taotluse läbivaatamist peab see jõustuma – selleks kulub kaks nädalat. Pärast seda perioodi saame alustada autopesula ehitusega.

Autopesula ehitamine

Puutevaba autopesula ehituse ettevalmistustööd krundil kestavad umbes 12 kuud. Selle töö hulka kuulub betoonvundamendi valamine, elektri, gaasi ja veeühenduste loomine. Kui põrand on valmis, järgneb sellele varjualuste ja seadmete paigaldus, mis olenevalt pesujaamade tüübist ja hulgast võtab kaks päeva kuni nädala.

Autopesula üleandmine

Pärast ehituse lõppu tuleb ehitis vastu võtta. Ehitusloas on täpsustatud, milliseid asutusi tuleb vastuvõtmisest teavitada. Alles pärast kõiki formaalsusi ning lubade saamist võime autopesula tööle panna ning raha teenima hakata.


newsletter BKF meie YouTube'i kanal meie Google+ leht